Kluczowe obszary walki informacyjnej

Walka informacyjna jest procesem sterowania społecznego nakierowaną na zniszczenie przeciwnika za pomocą informacji.

Informacja niszcząca spełnia dwie funkcję:

  • Osłabia przeciwnika za pomocą utrudnionego przekazu informacji
  • Przyczynia się do błędnych decyzji strategicznych przeciwnika wprowadzając go w błąd

Walka informacyjna odbywa się w dwóch sferach życiowych człowieka, którymi jest noosfera oraz infosfera.

Infosfera to obszar wykraczający poza cyberprzestrzeń, ponieważ prócz niej obejmuje ona systemy informacyjne, które nie są częścią sieci. Do infosfery zalicza się media społecznościowe, mainstream, gazety, telewizję, książki etc.

Noosfera to obszar mentalności jednostki, grup społecznych oraz narodów. W tym kontekście można powiedzieć o tak zwanym płaszczu mentalnym ziemii, czyli sferze, która jest podatna na wpływy ideologiczne.

Noosfera grupy społecznej jest narażona na oddziaływanie informacyjno – psychologiczne. To właśnie cechy mentalne społeczeństwa są celem, w które wymierzone są wrogie operacje informacyjne mające na celu przeformatowanie myślenia. Efektem końcowym tych operacji przez wroga jest osiągnięcie celu ekonomicznego, militarnego oraz politycznego przy stosunkowo niskich kosztach.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa lub organizacji jest bezpieczeństwo informacyjno – psychologiczne w odpowiedzi na ataki infoagresorów poprzez operacje wymierzone w sferę mentalną. Działania mające na celu zwalczanie dezinformacji jest wyzwaniem nie tylko dla rządów ale również dla przedsiębiorców.

Walką informacyjną można nazywać całokształt działań ofensywnych oraz defensywnych, które mają na celu przewagę informacyjną nad przeciwnikiem przyczyniając się do osiągnięcia celów zwykle politycznych.

źródło: Formicki T., 2020, Wywiad i kontrwywiad jako kluczowe komponenty walki informacyjnej, Warszawa: Instytut Informacji

Więcej
artykułów