Co wiemy o konflikcie Ukraina – Rosja?

Skala dezinformacji jest ogromna zarówno ze strony zachodu i wschodu. Prawdopodobnie nie wiemy nic o tym konflikcie, a każda informacja w mediach mainstreamowych musi być poddawana kilkukrotnie weryfikacji. 

Poprzednie konflikty takie jak Syria, Libia, Afganistan były znacznie lepiej relacjonowane przez dziennikarzy. Wielu korespondentów na żywo pokazywało wydarzenia z samego miejsca incydentu a w przypadku konfliktu Ukraina – Rosja tak nie jest. 

Jak do tego w ogóle doszło? Otóż kluczem do odpowiedzi na to pytanie jest przekazana notatka przez Stany Zjednoczone, która była odpowiedzią na żądania Rosji. 

Do tej pory nie ma żadnych przecieków co mogła ona zawierać, jednak ta informacja musiała być impulsem dla Kremla. 

Krótko przed wybuchem konfliktu w sieci pojawiały się informacje, które sugerowały dołączenie Ukrainy do państw NATO. Z punktu widzenia geopolityki rosyjskiej wojska NATO pod jej granicą są nie do przyjęcia. Ukraina ma stanowić dla Rosji państwo buforowe. 

Po otrzymaniu notatki prezydent Putin wygłosił ponad godzinne orędzie do narodu, de facto skierowane bezpośrednio do USA i NATO. Przemówienie było bardzo agresywne i stanowcze. Zapraszam do zapoznania się z nim w źródłach. 

Po oświadczeniu wydarzył się konflikt polegający początkowo na wsparciu Donieckiej oraz Ługańskiej Republiki Ludowej. 

Źródło:

https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art35718851-ambasador-usa-wzmocnienie-sil-w-polsce-w-interesie-nato

http://kremlin.ru/events/president/news/67828

Więcej
artykułów