Informacja kluczem sukcesu inteligentnej organizacji.

W tym artykule zajmiemy się tym czym jest informacja oraz jakie są jej elementy składowe. Mianowicie przedstawiona będzie definicja informacji, klasyfikacja oraz to czym jest dezinformacja.  Zacznijmy od wyjaśnienia czym jest inteligentna organizacja?  Istotą inteligentnej organizacji w najbardziej powszechnym ujęciu jest gromadzenie, analizowanie oraz interpretowanie informacji, które są niezbędnym elementem podejmowania decyzji. Natomiast głównym celem jest wykorzystanie […]