Kluczowe obszary walki informacyjnej

Walka informacyjna jest procesem sterowania społecznego nakierowaną na zniszczenie przeciwnika za pomocą informacji. Informacja niszcząca spełnia dwie funkcję: Osłabia przeciwnika za pomocą utrudnionego przekazu informacji Przyczynia się do błędnych decyzji strategicznych przeciwnika wprowadzając go w błąd Walka informacyjna odbywa się w dwóch sferach życiowych człowieka, którymi jest noosfera oraz infosfera. Infosfera to obszar wykraczający poza […]

Czym jest inteligentna organizacja?

Na całą koncepcję budowy instytucji inteligentnej składają się cechy, które całkowicie różnią się od standardowych organizacji. Mamy do czynienia tak naprawdę z rozmaitym definiowaniem inteligentnej organizacji. W najbardziej powszechnym ujęciu istotą inteligentnej organizacji jest gromadzenie, analizowanie ocenianie i komunikowanie informacji, które są niezbędne dla procesu podejmowania decyzji. Celem jest wykorzystanie tych czynników do zdobycia korzyści […]

Informacja kluczem sukcesu inteligentnej organizacji.

W tym artykule zajmiemy się tym czym jest informacja oraz jakie są jej elementy składowe. Mianowicie przedstawiona będzie definicja informacji, klasyfikacja oraz to czym jest dezinformacja.  Zacznijmy od wyjaśnienia czym jest inteligentna organizacja?  Istotą inteligentnej organizacji w najbardziej powszechnym ujęciu jest gromadzenie, analizowanie oraz interpretowanie informacji, które są niezbędnym elementem podejmowania decyzji. Natomiast głównym celem jest wykorzystanie […]