Czym jest geopolityka?

Geopolityka jako nauka ukształtowała się na początku XX wieku łącząc ze sobą dwie dyscypliny: geografię i nauki o polityce. Zakres badań geopolityki nie został sprecyzowany w sposób uniwersalny w źródłach naukowych zawierających subiektywną definicję. Powszechnie przyjmuje się, że geopolityka to doktryna polityczna głosząca, że zjawiska, procesy i fakty polityczna są wynikiem warunków geograficznych Za prekursora […]