Geopolityczne zagrożenia w rozwoju inteligentnych organizacji

Analiza SWOT to jedna z podstawowych koncepcji zarządzania strategicznego. Trafne wskazanie zasad dotyczących otoczenia i zasobów, które można wykorzystać do budowy przewagi konkurencyjnej. Zgodnie z zasadą analizy SWOT, strategia organizacji powinna współgrać z jej silnymi i słabymi stronami. Za silne strony przyjmujemy zasoby i umiejętności, natomiast możliwości i zagrożenia rozumiemy poprzez otoczenie. SWOT to skrót […]

Czym jest inteligentna organizacja?

Na całą koncepcję budowy instytucji inteligentnej składają się cechy, które całkowicie różnią się od standardowych organizacji. Mamy do czynienia tak naprawdę z rozmaitym definiowaniem inteligentnej organizacji. W najbardziej powszechnym ujęciu istotą inteligentnej organizacji jest gromadzenie, analizowanie ocenianie i komunikowanie informacji, które są niezbędne dla procesu podejmowania decyzji. Celem jest wykorzystanie tych czynników do zdobycia korzyści […]

Informacja kluczem sukcesu inteligentnej organizacji.

W tym artykule zajmiemy się tym czym jest informacja oraz jakie są jej elementy składowe. Mianowicie przedstawiona będzie definicja informacji, klasyfikacja oraz to czym jest dezinformacja.  Zacznijmy od wyjaśnienia czym jest inteligentna organizacja?  Istotą inteligentnej organizacji w najbardziej powszechnym ujęciu jest gromadzenie, analizowanie oraz interpretowanie informacji, które są niezbędnym elementem podejmowania decyzji. Natomiast głównym celem jest wykorzystanie […]