Czym jest inteligentna organizacja?

Na całą koncepcję budowy instytucji inteligentnej składają się cechy, które całkowicie różnią się od standardowych organizacji. Mamy do czynienia tak naprawdę z rozmaitym definiowaniem inteligentnej organizacji. W najbardziej powszechnym ujęciu istotą inteligentnej organizacji jest gromadzenie, analizowanie ocenianie i komunikowanie informacji, które są niezbędne dla procesu podejmowania decyzji. Celem jest wykorzystanie tych czynników do zdobycia korzyści […]