Spotkanie Władimir Putin-Xi Jinping podczas Olimpiady w Pekinie 2022

PUTIN – XI 

4 lutego 2022 roku (dzień rozpoczęcia olimpiady w Pekinie) doszło do spotkania prezydenta Federacji Rosyjskiej i Chin. 

Rozmowy koncentrowały się na kilku ważnych sprawach:

  • Zamiarze wymiany handlowej do 250 mld dolarów
  • Wzajemnym rozliczaniu się w walutach narodowych 
  • Współpracy wojskowo – technicznej 
  • Walce z pandemią COVID-19

Obaj przywódcy omówili sytuację międzynarodową i kwestie regionalne, w szczególności okoliczności związane z gwarancjami bezpieczeństwa zaproponowanymi przez Federację Rosyjską. 

Podpisane kontrakty handlowe dotyczą zakupu i sprzedaży gazu ziemnego szlakiem dalekowschodnim oraz zakupu i sprzedaży ropy naftowej w celu dostarczenia jej do rafinerii w zachodnich Chinach. Inne podpisane dokumenty to memorandum o współpracy w zakresie rozwoju niskoemisyjnego między Rosnieftem a China National Petroleum Corporation (CNPC) oraz porozumienie o współpracy w zakresie rozwoju informacji i digitalizacji między Rosnieftem a Huawei Technologies na okres do 2027 roku

Obaj przywódcy podziękowali sobie za uczestnictwo w ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. 

KOMENTARZ: Z całą pewnością przyglądali się temu spotkaniu Amerykanie. Postulaty przedstawione podczas spotkania dotyczą wymiany handlowej. Na chwilę obecną brakuje deklaracji co do przyszłego sojuszu między państwami. Jest to sygnał FR dla USA, że jesteśmy JESZCZE otwarci na negocjacje ale pierwsze szlaki już mamy przetarte. 

Warto obserwować dalszą, choć zanikającą eskalację na granicy Ukraińsko-Rosyjskiej. 

Źródło: http://en.kremlin.ru/events/president/news/6771

Więcej
artykułów