Spotkanie Olimpijskie Siergiej Ławrow – Wang Yi

Spotkanie między stronami odbyło się 3 lutego a więc na dzień przed ceremonią Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Oto co ustaliły strony:

Obie strony zgodziły się promować ducha olimpijskiego, wspólnie sprzeciwiać się upolitycznieniu sportu i wspierać pomyślne przeprowadzenie Zimowych Igrzysk Olimpijskich Pekin 2022.

Obie strony opowiadają się za ochroną pokoju i stabilności w regionie Azji i Pacyfiku oraz sprzeciwiają się wszelkim próbom prowokowania opozycji obozowej i konfrontacji blokowej.

Obie strony zgodziły się na prowadzenie koordynacji i współpracy między Szanghajską Organizacją Współpracy (SCO) a Organizacją Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym w celu wspólnego promowania pokoju i stabilności w Afganistanie.

Obie strony zgodziły się na pogłębienie komunikacji i współpracy w ramach SCO, BRICS, Chiny-Rosja-Indie, ONZ i innych struktur, aby wspólnie stać na straży norm regulujących stosunki międzynarodowe oraz bezpieczeństwa regionalnego i międzynarodowego.

Strona rosyjska poinformowała stronę chińską o najnowszych wydarzeniach w stosunkach między Rosją a Stanami Zjednoczonymi oraz między Rosją a NATO, a także podkreśliła pryncypialne stanowisko niepodzielnego bezpieczeństwa, dla którego strona chińska wyraziła zrozumienie i poparcie.

Obie strony przeprowadziły również dogłębne dyskusje i porównały noty oraz skoordynowały stanowiska w sprawie współpracy w ramach BRICS, a także międzynarodowych i regionalnych kwestii będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, takich jak Ukraina, Afganistan i sytuacja na Półwyspie Koreańskim.

Po rozmowach obie strony podpisały dokumenty o współpracy między oboma ministerstwami spraw zagranicznych.

Źródło:

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/202202/t20220204_10638864.html
https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1796919/?lang=en

Więcej
artykułów