Polityka „otwartych drzwi” Stanów Zjednoczonych

KOMENTARZ: 21 lutego MSZ Siergiej Ławrow wystąpił podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Poniżej Minister S. Ławrow komentuje min: kontent wydarzeń względem przystąpienia Ukrainy do NATO, spotkań dyplomatycznych oraz odpowiedzi USA na bilateralne stosunki geopolityczne obu mocarstw.

ŁAWROW: „Otrzymaliśmy ich odpowiedź pod koniec stycznia. Z oceny tej odpowiedzi wynika, że nasi zachodni koledzy nie są gotowi do przyjęcia naszych głównych propozycji, przede wszystkim tych dotyczących nierozszerzania NATO na wschód. Postulat ten został odrzucony z powołaniem się na tzw. politykę otwartych drzwi bloku oraz swobodę wyboru przez każde państwo własnego sposobu zapewnienia bezpieczeństwa. Ani Stany Zjednoczone, ani Sojusz Północnoatlantycki nie zaproponowały alternatywy dla tego kluczowego postanowienia. 

Wysłałem do naszych zachodnioeuropejskich kolegów, którzy należą do NATO, członków UE i Szwajcarii, szczegółowe listy z naszą analizą prawną zobowiązań, które zostały podjęte w ramach OBWE na najwyższym szczeblu w 1999 i 2010 roku, a także w ramach stosunków Rosja-NATO, w tym Aktu Założycielskiego z 1997 roku i Deklaracji Rzymskiej, które uczestnicy spotkania Rosja-NATO w Pratica di Mare zatwierdzili na najwyższym szczeblu w 2002 roku.

Nasz drugi priorytet dotyczy czasu, kiedy nawiązaliśmy stosunki z NATO, czyli w 1997 roku. Biorąc pod uwagę, że w dokumentach z 1997 roku deklarowano, iż Rosja i NATO nie są już przeciwnikami i mają po części rozwijać strategiczne partnerstwo, zaproponowaliśmy powrót do konfiguracji sił NATO na wschodniej flance z 1997 roku. Argument ten, podobnie jak pierwszy, został odrzucony.

Amerykanie wyrazili chęć rozpoczęcia rozmów o lądowych rakietach pośredniego i krótszego zasięgu. Kwestia ta pojawiła się po tym, jak Stany Zjednoczone jednostronnie odstąpiły od stosownego układu z Federacją Rosyjską.

W propozycjach, które otrzymaliśmy, Stany Zjednoczone i NATO proponują również podjęcie wysiłków w pewnych aspektach zmniejszenia ryzyka wojskowego oraz zwiększenia przejrzystości i przewidywalności. Pomysły te są bardzo zbliżone do propozycji, które w ostatnich latach wielokrotnie przedstawialiśmy zarówno Amerykanom, jak i NATO. Kwestie te zostały jednak usunięte. 

Jeśli chodzi o kroki dwustronne, Stany Zjednoczone proponują uregulowanie lotów bombowców strategicznych, dokończenie prac nad środkami zapobiegania incydentom na morzu i w przestrzeni powietrznej nad morzem. Szczególną uwagę zwracają na przejrzystość inspekcji z zaskoczenia, wznowienie kontaktów między wojskami, utworzenie cywilnej gorącej linii oraz omówienie mechanizmów zapobiegania niebezpiecznym incydentom wojskowym.

Zgodnie z Traktatem Waszyngtońskim istnieje możliwość zaproponowania, za jednomyślną zgodą państw NATO, aby dane państwo przystąpiło do Sojuszu pod dwoma warunkami: jeśli spełnia warunki członkostwa, a po drugie, co najważniejsze, jeśli to państwo może wnieść do Sojuszu Północnoatlantyckiego wymiar bezpieczeństwa. Wiemy oczywiście, że to drugie krytyczne kryterium od dawna jest ignorowane przez NATO.”

KOMENTARZ: Z całego wystąpienia MSZ Rosji można odnieść wrażenie, że Kreml odniósł mały sukces względem swoich postulatów. Skrytykował również politykę zachodu odnosząc się do spotkań na szczeblu dyplomatycznym z prezydentem Macronem czy kanclerzem Scholzem. Z medialnych doniesień widać uległość krajów NATO względem niezależności Donbasu i Ługańska. 24 luty bardzo ważne spotkanie S. Ławrowa i A. Blinkena w Genewie w charakterze dalszych negocjacji postulatów rosyjskich.

Źródło: https://mid.ru/en/foreign_policy/news/1799823/

Więcej
artykułów