Anthony Blinken dzwoni do Wang Yi. Negocjacje trwają.

27 stycznia 2022 r. Wang Yi odbył rozmowę telefoniczną z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem na prośbę tego ostatniego.

„Prezydent Biden zareagował pozytywnie, mówiąc, że Stany Zjednoczone nie dążą do „nowej zimnej wojny”, nie dążą do zmiany systemu Chin, nie dążą do działania przeciwko Chinom poprzez ożywienie swoich sojuszy, nie popierają „niepodległości Tajwanu” i nie mają zamiaru prowadzić konfliktu lub konfrontacji z Chinami, wysyłając tym samym pozytywny sygnał w przeciwieństwie do poprzedniej administracji”

KOMENTARZ: Bardzo ważna uwaga, że USA nie popierają niepodległości Tajwanu. Nie oznacza to jednak, że Stany Zjednoczone nie będą wykorzystywać tego regionu do eskalacji napięcia pomiędzy państwami.

„Wang Yi powiedział, że w tym roku przypada 50. rocznica wydania Komunikatu Szanghajskiego. Fakt, że ani Chiny, ani Stany Zjednoczone nie mają zamiaru zmieniać drugiej strony, jest warunkiem wstępnym normalizacji stosunków dwustronnych, a także powinien służyć jako gwarancja pokojowego współistnienia Chin i Stanów Zjednoczonych w przyszłości.”

„Wang Yi podkreślił, że presja sprawi, że naród chiński będzie bardziej zjednoczony, a konfrontacja nie powstrzyma Chin przed staniem się silniejszymi. Palącą kwestią jest to, że Stany Zjednoczone powinny przestać ingerować w Zimowe Igrzyska Olimpijskie Pekin 2022, przestać igrać z ogniem w kwestii Tajwanu i przestać tworzyć różne antychińskie „małe kliki”.”

„Blinken powiedział, że ważne jest, aby ministrowie spraw zagranicznych obu krajów mieli regularną komunikację, podkreślając, że nie ma żadnej zmiany w oświadczonym stanowisku prezydenta Bidena podczas spotkania obu głów państw. Stany Zjednoczone i Chiny mają zarówno nakładające się interesy, jak i różnice, a Stany Zjednoczone są gotowe do zarządzania i kontrolowania różnic w odpowiedzialny sposób”

Blinken poinformował Wang Yi m.in. o stanowisku USA w kwestii ukraińskiej. Wang Yi powiedział, że aby rozwiązać kwestię ukraińską, nadal konieczny jest powrót do nowego porozumienia mińskiego. Nowe porozumienie mińskie, zatwierdzone przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, jest podstawowym dokumentem politycznym uznawanym przez wszystkie strony i powinno być gorliwie realizowane. Chiny będą wspierać wszelkie wysiłki, które są zgodne z kierunkiem i duchem tego porozumienia. Jednocześnie wzywamy wszystkie strony do zachowania spokoju i powstrzymania się od rozpalania napięć i podsycania kryzysu. Wang Yi podkreślił, że bezpieczeństwo jednego kraju nie powinno odbywać się kosztem bezpieczeństwa innych, a bezpieczeństwo regionalne nie powinno być gwarantowane przez wzmacnianie lub nawet rozszerzanie bloków militarnych.”

KOMENTARZ: Strona chińska podtrzymuje stanowisko Rosji względem tego, że porozumienia mińskie są łamane przez stronę ukraińską min: naruszaniem strefy powietrznej przez drony wzdłuż granicy zawartej w porozumieniu z 2014 roku. Kolejny aspekt popierający stronę rosyjską to nawiązanie do Karty Bezpieczeństwa Europejskiego podpisana na szczycie OBWE w Stambule w listopadzie 1999 r. Chodzi o gwarancję nie wzmacniania swojego bezpieczeństwa kosztem krajów trzecich.

Źródło:

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/202201/t20220127_10635268.html
https://www.state.gov/secretary-blinkens-call-with-prc-state-councilor-and-foreign-minister-wang/

Więcej
artykułów