Postulaty Genewskie. USA-Rosja

Do pierwszego spotkania pomiędzy USA a Rosją doszło w czerwcu 2021 roku. Początek roku 2022 to kontynuacja spotkań za pośrednictwem przedstawicieli dyplomatycznych w postaci Siergieja Ławrowa i Anthonego Blinkena. 

Bardzo ważnym momentem podczas rozmów były postulaty wysunięte przez Rosję w styczniu 2022 roku. 

Czego chce Rosja od Stanów Zjednoczonych? 

  • Nierozmieszczania w krajach sąsiadujących z Rosją systemów uderzeniowych.
  • Nierozmieszczania w EU rakiet średniego i dalekiego zasięgu.
  • Likwidacja infrastruktury wojskowej rozlokowanej po 1997 roku w krajach członkowskich NATO oraz wycofania sił z tych terenów.

Warto dodać, że Federacja Rosyjska w grudniu 2021 omawiała dwie bardzo kluczowe kwestie ze Stanami Zjednoczonymi:

  • Traktat między Federacją Rosyjską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o gwarancjach bezpieczeństwa oraz Porozumienie w sprawie środków bezpieczeństwa dla Federacji Rosyjskiej i państw członkowskich Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.
  • Strona Rosyjska podkreśliła konieczność zapewnienia prawnie wiążącego charakteru gwarancji, przede wszystkim niedopuszczalności dalszego rozszerzania NATO w krajach europejskich. 

Rosja wyraziła również swoje zaniepokojenie w związku z tym, że Pentagon wspiera Ukraińskich żołnierzy finansowo od 2014 roku. 

„Pentagon od 2014 roku wydał 2,5 mld dolarów na zbrojenie Ukrainy a w 2022 przeznaczył kolejne 300 mln na te cele. Państwa NATO systematycznie przeprowadzają ćwiczenia wojskowe na terenie Ukrainy. W 2021 roku było ich 7 a Rada Najwyższa Ukrainy zaplanowała takich manewrów 10 na 2022 rok. Liczba żołnierzy ukraińskich i państw biorących udział w ćwiczeniach wzrosła do 64 k. 3 krotnie wzrosła liczba samolotów i śmigłowców (361 szt.) i 4 krotnie okrętów wojennych (256 szt.)”  

Powiedział na konferencji prasowej szef MSZ Siergiej Ławrow. 

Źródło:

https://www.state.gov/deputy-secretary-shermans-participation-in-an-extraordinary-session-of-the-strategic-stability-dialogue-with-russian-deputy-foreign-minister-sergey-ryabkov/
https://www.state.gov/briefing-with-deputy-secretary-wendy-r-sherman-on-the-u-s-russia-strategic-stability-dialogue/
https://www.defensenews.com/global/europe/2021/03/01/us-announces-125-million-in-military-aid-for-ukraine/

Więcej
artykułów