Emmanuel Macron na Kremlu. Wymowne spotkanie.

Jest to kolejne, tym razem spotkanie na żywo pomiędzy prezydentem FR a prezydentem Francji. Poprzednie spotkania odbywały się telefonicznie jeszcze przed samym wylotem prezydenta Putina do Pekinu. 

Data spotkania jest symboliczna ponieważ 30 lat temu podpisano: special relations between Russia and France. 

„Cieszę się, że mamy możliwość dogłębnego omówienia tych kwestii, tak abyśmy mogli wspólnie zacząć opracowywać praktyczną odpowiedź dla Rosji i całej Europy. Przydatną i praktyczną odpowiedzią byłaby taka, która pomogłaby uniknąć wojny i zbudować stabilność, przejrzystość i zaufanie dla wszystkich” 

Mówił prezydent Macrone. 

Prezydent Putin podczas konferencji:

„Dzisiejsze rozmowy z Macronem tradycyjnie odbywały się w sposób rzeczowy, merytoryczny i pożyteczny. Podczas rozmów kontynuowaliśmy wymianę poglądów na temat propozycji Rosji wobec Stanów Zjednoczonych i NATO dotyczących zapewnienia długoterminowych gwarancji bezpieczeństwa prawnego. Pozwolę sobie przypomnieć, że propozycje te zawierają trzy kluczowe punkty związane z zapobieganiem dalszej ekspansji NATO, odmową rozmieszczenia systemów broni uderzeniowej na granicach Rosji oraz przywróceniem potencjału wojskowego i infrastruktury bloku w Europie do stanu z 1997 roku, kiedy podpisano Akt Stanowiący NATO-Rosja.”


„Niestety, te nasze główne obawy zostały zignorowane w odpowiedziach otrzymanych od Stanów Zjednoczonych i NATO 26 stycznia, a nasi zachodni partnerzy po raz kolejny odnieśli się do faktu, że każde państwo ma prawo do swobodnego wyboru sposobu zapewnienia sobie bezpieczeństwa i przyłączenia się do wszelkich sojuszy i sojuszy wojskowych. W rzeczywistości nigdy się z tym nie spieraliśmy. To prawda, że te związki i sojusze same w sobie nie mają obowiązku akceptować nikogo, kto chce to zrobić – jest to również oczywista rzecz. Moim zdaniem dla wszystkich jest oczywiste, że obecne władze w Kijowie obrały kurs na demontaż porozumień mińskich. Nie poczyniono postępów w tak fundamentalnych kwestiach, jak reforma konstytucyjna, amnestia, wybory samorządowe, prawne aspekty specjalnego statusu Donbasu.”

„Dobrze znana „formuła Steinmeiera” nie została jeszcze zapisana w ukraińskim ustawodawstwie, przynajmniej dla specjalistów, kiedy zgodziliśmy się na pewne poprawki do porozumień mińskich i poczyniliśmy pewne ustępstwa. Ale nawet te stanowiska, wyrażone przez obecnego Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec – a był on wówczas ministrem spraw zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec – nie są realizowane. Kijów nadal ignoruje wszelkie możliwości pokojowego przywrócenia integralności terytorialnej kraju poprzez bezpośredni dialog z Donieckiem i Ługańskem”

KOMENTARZ: Nagminne telefony oraz niecierpiąca zwłoki wizyta prezydenta Macrona nie ma charakteru deeskalacji militarnej na granicy Ukraińsko – Rosyjskiej tylko charakter biznesowy oraz geopolityczny. Prezydent Macron na konferencji prasowej wsparł projekt porozumień mińskich, na których zależy FR.

Warto wspomnieć, że rozmowy pomiędzy prezydentami trwały 6 godzin! Jest to bardzo długi czas jak na standardy dyplomatyczne. 

Warto zwrócić uwagę na symbolikę w dyplomacji. Widać na zdjęciu, jak wielki stół dzieli obu prezydentów. Symbolizuje to oczywiście głęboki dystans między krajami lecz nie oznacza to, że nie można zrobić między sobą interesu. 

Poniżej znajduje się fotografia z przyjęcia na Kremlu prezydenta Argentyny Alberto Fernandeza. 

Źródło:

http://en.kremlin.ru/events/president/news/67704 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/67734  

http://en.kremlin.ru/events/president/news/67735

Więcej
artykułów