Toast Xi Jinpinga podczas ceremonii Igrzysk Olimpijskich w Pekinie 2022.

Panie i Panowie,
Przyjaciele,

Od czasów starożytnych, Ruch Olimpijski niesie ludzkości aspiracje do pokoju, solidarności i postępu.Powinniśmy pamiętać o pierwotnych aspiracjach Ruchu Olimpijskiego i wspólnie stać na straży pokoju na świecie.

Ruch Olimpijski narodził się dla pokoju i dzięki pokojowi rozkwitł. Rezolucja o olimpijskim zawieszeniu broni, przyjęta w grudniu ubiegłego roku w drodze konsensusu przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, wzywająca do promowania pokoju poprzez sport, reprezentuje wspólne dążenie społeczności międzynarodowej.

Musimy stać na straży wzajemnego szacunku, równości, dialogu i konsultacji, dążyć do niwelowania różnic i eliminowania konfliktów oraz wspólnie pracować na rzecz świata trwałego pokoju. Powinniśmy propagować ducha ruchu olimpijskiego i solidarnie stawiać czoła wspólnym wyzwaniom stojącym przed społecznością międzynarodową.

Pandemia COVID-19 wciąż szaleje, a problemy globalne, takie jak zmiany klimatu i terroryzm, wciąż się pojawiają. Społeczność międzynarodowa powinna zacieśnić współpracę. Jedynym sposobem, by wszystkie kraje mogły skutecznie stawić czoła różnym wyzwaniom, jest wzmocnienie solidarności i współpracy oraz wspólna praca na rzecz wspólnej przyszłości. Musimy praktykować prawdziwy multilateralizm, stać na straży systemu międzynarodowego skupionego wokół Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz porządku międzynarodowego opartego na prawie międzynarodowym, a także współpracować w celu zbudowania międzynarodowej rodziny opartej na harmonii i współpracy.

Powinniśmy działać zgodnie z celem Ruchu Olimpijskiego i nieustannie dążyć do postępu ludzkiego. Celem Ruchu Olimpijskiego jest osiągnięcie wszechstronnego rozwoju człowieka. Musimy podążać za trendem czasu, pozostać wierni wspólnym wartościom ludzkości, takim jak pokój, rozwój, równość, sprawiedliwość, demokracja i wolność, promować wymianę i wzajemne uczenie się między cywilizacjami oraz pracować razem, aby zbudować wspólnotę o wspólnej przyszłości dla ludzkości.

Bardzo interesujące, krótkie przemówienie analogiczne do bieżącej sytuacji geopolitycznej pomiędzy USA a Chinami. Warto czytać między wierszami 🙂

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/202202/t20220205_10639239.html

Więcej
artykułów